NLFREN

DI BABY - baby’s first choice

BELANGRIJKE MEDEDELING (KINDER)STOEL

Het Hof van Beroep te Brussel heeft op 12 april 2011 geoordeeld dat de door ons aangeboden Carlo-stoel een ongeoorloofde nabootsing is van de welbekende Tripp-Trapp stoel van de Noorse fabrikant Stokke. De verhandeling van deze stoel vormt een inbreuk op de auteursrechten van Stokke. In verband daarmee hebben we deze stoelen onmiddellijk uit de handel gehaald.

Ook het gebruik van deze stoelen buiten de privésfeer vormt een inbreuk op de genoemde auteursrechten. Dat geldt ook voor het doorverkopen van deze stoelen of het gebruik van die stoelen in (bijvoorbeeld) kinderdagverblijven.

Mede in verband met het bovenstaande verzoeken wij u vriendelijk doch zeer dringend om alle bij u aanwezige door ons geleverde stoelen zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren. wij zullen u dan onmiddellijk de aankoopprijs en de volledige verzendkosten vergoeden. Wij zijn ook gaarne bereid om de betreffende stoelen bij u op te halen, waarna u de aankoopprijs vergoed krijgt.

Onze excuses voor het hierdor ontstane ongemak. 

 

 

 

 

Pirana Concepts :: marketing- communicatie- reclamebureau .be .com .eu